ایــمــنـی نـجـــیـبـی

ارائه خدمات در حوزه ایمنی و بهداشت (HSE) – فروش و انتشار فایل‌های مرتبط با ایمنی، بهداشت و محیط زیست در زمینه شغلی و آموزشی _مشاوره و پذیرش امور مربوط به ایمنی و بهداشت (HSE)_ تهیه و نگارش HSEPLAN و فروش تجهیزات و اقلام مرتبط با ایمنی و بهداشت محیط (HSE)