ایــمــنـی نـجـــیـبـی

فروش فایل آموزشی ایمنی و محصولات ایمنی

ایــمــنـی نـجـــیـبـی

آرامــــش و آســــایـش را بـا مــا تـجـــربه کــنید

ایــمــنـی نـجـــیـبـی

فروش فایل آموزشی ایمنی و محصولات ایمنی

thin

ایــمــنـی نـجـــیـبـی

ارائه خدمات در حوزه ایمنی و بهداشت (HSE) – فروش و انتشار فایل‌های مرتبط با ایمنی، بهداشت و محیط زیست در زمینه شغلی و آموزشی _مشاوره و پذیرش امور مربوط به ایمنی و بهداشت (HSE)_ تهیه و نگارش HSEPLAN و فروش تجهیزات و اقلام مرتبط با ایمنی و بهداشت محیط (HSE)

  • آخرین مطالب
آخرین مطالب
بررسی مدل­های مکانیابی مراکز درمانی و توزیع عادلانه آنها در کشور   سعید نجیبی[1]، دکتر  نبی الله منصوری[2]، 1- دانشجوی